Jogállam érzésekben

Tegnap beindult a gépezet a Mikó-perben. A bíróság elkezdte tárgyalni a kifogásokat, pontosabban azok közül is egyelőre csak a nyomozási eljárás jogtalanságait felvázoló kifogást. Azért csak ezt, mert amennyiben helyt adna ennek a bíróság, akkor automatikusan tárgytalanná válik minden más – legalábbis az ügynek ebben a fázisában. A kifogás több elemet is felvet: nem lett volna a Korrupcióellenes Ügyosztály hatásköre a nyomozás lefolytatása, jogtalanul állapították meg az ingatlan értékét, a vádirat nem tartalmazza a bűncselekmény elemeinek megalapozását.
Az ügyvédeink kitűnő alapossággal és részletességgel támasztották alá ezeket a megállapításokat közel fél órás jogi előadás formájában. Elmondták, hogy nem történt meg a kollégium épületének szakszerű felértékelése, hogy a vádiratban az ügyészség teljesen mellőzi a feltételezett bűncselekmény tartalmi elemeinek rögzítését. Külön kihangsúlyozták, hogy sem a szándékosságra, sem a károkozásra, sem pedig az állítólagosan elmulasztott hivatali kötelességre nincs semmilyen utalás. Éppen ezért – áll a kifogás végén – kérjük, hogy a bíróság szüntesse meg a jelenlegi eljárást és rendeljen el új, ezúttal törvényes és megalapozott nyomozást. Következett az ügyész véleményének meghallgatása, amikor is mindannyian azt reméltük, hogy ugyanolyan alapossággal megpróbál majd ellenérveket felsorakoztatni. Meglepetésünkre azonban egy roppant nyegle magatartással és pökhendi hangvétellel találkoztunk, és annyit mondott csupán, hogy a kifogást vissza kell utasítani, mert “csak”… Szerinte minden a legnagyobb rendben történt, minden tökéletes, és éppen úgy van, ahogy az ügyészek leírták.
A bírónő türelemmel, de székébe süllyedve hallgatta végig a pró és kontra érveket, majd kijelentette: január 24-én határozni fognak ebben a kérdésben.
Ennyi szárazon a történet. Ám, mint mindig, most sem ér véget ezzel, hiszen a tárgyalást követő közös villámbeszélgetés mindig felszínre hozza az érzelmi tartalmat is. Így történt ez most is, amikor mindannyian a bírónő és az ügyész hozzáállását elemezve szomorú következtetéseket vontunk le. Egyrészt felháborító volt az ügyész magatartása. Gyakorlatilag hatalmi pozícióból, a bírói tisztség teljes lesajnálásával fogalmazta meg azt a félmondatot, amellyel a kifogás elutasítását kérte – “csak azért”. Egyértelmű volt, hogy ez a hozzáállás ezt jelenti: mindegy, hogy ti, vádlottak, mit mondtok, mindegy, hogy te, bíró, miképpen vélekedsz, itt úgyis az történik, amit mi akarunk, és amit nekünk fennebbről parancsolnak. A bírónő magatartása is beszédes volt. Míg más ügyekben – és a korábbi tárgyalásokon velünk is – aktívan, a felekkel szinte dialógusban van jelen, “ott van” az ügyben, a tegnap feltűnően csendben, szinte magába roskadva hallgatta végig az érveinket. Ez volt az a pillanat, amikor nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy a bírónővel tudatták valakik – bárhogy is gondolná ő a döntést -, hogy lehetetlen ilyen egyszerűen lezárni ezt az ügyet. Nem lehet ennyivel “megúszni” ezt, egy kicsit meg kell szenvedni az igazságért (mi is az?…). Mintha ezt mondta volna a tekintete: “én már nagyjából tudom, hogyan KELL dönteni ebben az ügyben, de egyelőre csak az van, hogy hogyan SZABAD nekem döntenem”. Sejteni véljük, hogy éppen ezért a bíróság elutasítja majd kifogásainkat, hogy továbbra is megmaradjon a játékszer. De talán épp ezért mindennél fontosabb, hogy a lehető legtöbb érvet, magyarázatot felsorakoztatva segítsünk neki.
Érezhető tehát a nyomás. És végérvényesen letettem arról, hogy a jogállamiság nyomait is keressem már. Itt nálunk sajnos az ilyen típusú esetekben és ügyekben, amikor közéleti szereplők megpuhítása a cél, akkor és olyan döntések születnek, amikor és amilyeneket SZABAD lesz meghozni.
Jogászok és joghallgatók, de végül is mindenki: vigyázzatok arra, hogy ne ilyen világot építsetek gyermekeitek számára…

10 válasz: “Jogállam érzésekben”

 1. Víz Elek

  Ezexerint az RMDSZ egy nem jogállam kormányának része annyi éve? Mert akkor innen lemaradt a vége:

  “vigyázzatok arra, hogy ne ilyen világot építsetek gyermekeitek számára…” MINT MI.

  S akkó? Mi lesz?

 2. Markó Attila

  Ebben a kérdésben és ezen a területen semmi köze és szerepe nincs a kormánynak. Hadd súgjam meg, hogy elvben egy jogállamban általában nincs közük a kormányoknak az igazságszolgáltatáshoz. Sajnálom, hogy azonosítja a kormány felelősségét az igazságszolgáltatáséval, ezáltal az RMDSZ-t viszi be egy olyan területre, amihez semmi köze. Épp ez az egyik alapelve a jogállamnak… Lehet szidni az RMDSZ-t, de ne tessék felelőssé tenni mindjárt azért is, hogy nem szállt még fel a köd a csíki medencéből… És hadd lőjek vissza ugyanazzal a fegyverrel: mit tesz az Európai Parlament alelnöke annak érdekében, hogy az EU figyelemmel kövesse a jogállamiság elveinek betartását Romániában?…

 3. Víz Elek

  Jesszusmária, hogy jön ide az EP alelnöke??

 4. Markó Attila

  Pontosan ugyanúgy, ahogy – jesszusmária – az RMDSZ. Sőt egy kicsit nagyobb az EP jelentősége, mivelhogy neki igencsak jogköre figyelemmel követni a jogok betartását a lisszaboni szerződeésnek megfelelően…

 5. autodino

  na jó, akkor nevezzük néven a dolgokat: ki az, aki beszól az igazságszolgáltatásnak: a kormány? az elnök? és miért olyan hü-de-milyen ártatlan az RMDSZ , ha részt vesz ebben a regnálásban ?? gyilkosok(csalók, képmutatók, hazugok stb) között cinkos,aki néma…
  Az is, aki jelenlétével részt vesz status quo felállásában.

 6. autodino

  Mert úgy-e, az ügyesz, a biró stb nem csak önszorgalomból viselkedik úgy, ahogy? hanem mert valakik beszóltak.Már ha jól értettem..

 7. botrány:)

  Botrányos a logikája kedves Attila:)!Az előttem szólókkal értek egyet.
  Tudja, a bíró néha akkor is leplezetlen unalommal hallgatja végig okfejtéseinket, ha nekünk van igazunk, és erről ő már az iratok tanulmányozásakor meggyőződött…Ön érintett az ügyben, ezért nem tud róla elfogulatlanul értekezni.Mindezek ellenére, lehet kellemesen fog meglepődni a januári határnapon, vagy az ítélet kihirdetésekor. Látja, Nasti is megúszta a Tamara nénis ügyet elsőfokon. Igaz, hogy a volt francia elnök nem a sajátját….Tehát hagyjuk az igazságszolgáltatást dolgozni.

 8. Víz Elek

  @Markó Attila:

  “Pontosan ugyanúgy, ahogy – jesszusmária – az RMDSZ. Sőt egy kicsit nagyobb az EP jelentősége, mivelhogy neki igencsak jogköre figyelemmel követni a jogok betartását a lisszaboni szerződeésnek megfelelően…”

  Hát azért nem pontosan úgy van, mert ezt az országot az RMDSZ (is) vezeti, legalábbis formálisan, és az otthoni jogok betartására elsősorban neki kellene figyelnie. Ez pedig felelősséggel jár. Nem az EP alelnöke legitimálja a romániai gazemberségeket, hanem épp az RMDSZ. Nem az EP alelnöke van a kormányban, a parlamentben, a hatalomban, hanem az RMDSZ. Már megbocsásson, Attila, de nevetségessé teszi magát. Ne mondjon már olyanokat, hogy az EP-nek nagyobb a jelentősége a romániai állapotokat illetően, mint a bukaresti kormánynak.

 9. Víz Elek

  Van egyébként egy jó román mondás, alkalmas erre a helyzetre: şi cu pu.a-n pi..ă şi cu sufletul in rai nu se poate.

 10. Adminisztrátor

  @ botrány:

  Egyet tudok érteni ezzel az érvvel is (hagyjuk az igazságszolgáltatást dolgozni). Teljesen korrekt.
  Az első mondatot nem vettem észre…

  @ Víz Elek:
  Ismétlem: nem azt neheztelem, hogy kritizálja az RMDSZ-t. Hanem azt, hogy nem tudja, hogy egy jogállamban nem a kormány (és ezáltal nem az RMDSZ) irányítja az igazságszolgáltatást. Hogy mi minden másért felelős, arról lehet vitatkozni, de ezért kizárt. Az igazságszolgáltatás a végrehajtó hatalomtól független hatalmi ág. Ezt a jog úgy ismeri, hogy a hatalmi ágak szétválasztása. Ezzel szemben az Európai Unió szerződése elvárásokat fogalmaz meg tagállamaival szemben, és eszközei is vannak ezek monitorizálására. Az EP meg az Unió társdöntési képviseleti szerve, a Bizottsággal együtt normaalkotó és felügyeleti szerepe van, lásd a kettős állampolgárságot kifogásoló Szlovákiával szemben megfogalmazott számos álláspontot.
  De szabad világban élünk, nem meggyőzni akarom…
  És én nem mondtam soha senkiről, hogy nevetségessé teszi magát álláspontja miatt. Hagyjuk tehát e blogon kívül a személyes jellegű megjegyzéseket.