Autonómia és EU

Visszatért a Tőkés László vezette küldöttség Brüsszelből, ezt követően közleményben fogalmazták meg tapasztalataikat. A közlemény tartalmát tekintve üdvözölni tudom a küldöttség felismeréseit. Természetesen nem vártam, hogy dícséretek özönével árassza el az RMDSZ-t, hisz nem ez jellemzi a püspök urat. De őszintén üdvözölni tudom a következtetéseit, mert ezzel – bátorkodom állítani – közelebb került az RMDSZ-hez. A következtetésekben ez áll: “… viszonylag kedvező hátszéllel ugyan, de az autonómiát nekünk magunknak kell kiküzdenünk. Ehhez viszont teljes összefogásra, álhatatos kitartásra van szükségünk. Mindenekelőtt a “nemzetállamnak” az Alkotmányból való kiiktatását kell elérnünk, másfelől pedig a többségi román politikai erőkkel kell párbeszédet folytatnunk és velük megegyezésre jutnunk. Ebben a törekvésünkben – minden bizonnyal – számíthatunk Európa támogatására”. Írja mindezt Tőkés László 2006. március 24-én.
Nem kívánom most elővenni az RMDSZ politikai diskurzusának kronológiáját. De enélkül is egyértelmű, hogy már 1996-ban a szövetség megfogalmazta: “a pályán nem magyar a magyarral játszik, hanem magyar a románnal”.
“Programunk megvalósításához az RMDSZ parlamenti százalékaiból a román pártok segítségével kell többséget alkotnunk”
“Az autonómiát nekünk egységes fellépéssel, itthon kell kiküzdenünk.”
Választási szlogen: “Együtt az autonómiáért!”
A kormányprogramban ott az autonómia – a koalíciót alkotó román pártokkal való egyezség eredményeképpen.
Vagy legutóbb, Kézdivásárhelyen: “Nekünk kell a feladatot megoldani, nekünk kell a harcot megvívni, nekünk kell a munkát befejezni. (…) Ne felejtsük hát: nincsen fontosabb igazság, mint a magyarság egysége, semmilyen érdek, semmilyen elégedetlenség, semmilyen sértettség, semmilyen türelmetlenség nem jogosít fel senkit ennek az egységnek a megbontására. Amit eddig elértünk, együtt értük el!”
Kommentárt nem fűzök mindehhez. Jó, hogy a következtetéseket illetően egyetértünk. Akkor hát: munkára fel, velünk együtt!

Egy válasz: “Autonómia és EU”

  1. spubpo1

    Array