Sokat gondolkoztam,

hogy mit lehetne kibogozni abból a számos hozzászólásból, amit itt a reform-vita kapcsán leírtak. Megmondom őszintén, hogy valamivel kevésbé emocionális hozzáállásra számítottam, ahol nem Borbolyról és Szász Jenőről, nem az autonómiának felettébb szükséges voltáról és nem a kis közösségünk nagy gondjainak európai szinten történő asztalracsapásával foglalkozunk. Valóban, ezek is mind jó beszélgetési témák lehetnek, ám az RMDSZ reformjának n-edleges kérdései. Igazából a pártosodás konkrétumainak, az RMDSZ-testületek hatékonyabbá tételének, a számonkérhetőségnek, az önkormányzatok jobb működésének stb. kérdésében alig jött hozzászólás. Volt néhány érdemi javaslat pl. mooncitizen részéről (sokan jelezték is, hogy rá oda kellene figyelni), ezek nagyrésze igen komoly kérdést feszeget. Jelentkezz gyakrabban, és bújj ki az álnév alól!

Az elmúlt hónap továbbgörgette a reform témáját, legutóbb Félixfürdőn került sor egy laza beszélgetésre a fiatalok körében. Időközben mások is határozott véleményüknek adtak hangot, kiemelkedően Markó Béla, a szeptember 1-i ÚMSZ-ben leközölt interjújában. Ezek után, ha rész-konklúziókat próbálunk megfogalmazni, akkor a következők lennének:
1. Amikor az RMDSZ pártosodásáról beszélünk, akkor ez nem formai kérdés. Nem pártként való bejegyzésről van szó, a szövetségi jelleget senki nem kívánja megváltoztatni. Pártosodás alatt hatékonyabb, modernebb, a modern kihivásoknak operatív módon válaszolni tudó RMDSZ-t értünk. Nagy Zsolt a modernizációról: “az ideology-politics-től az issue-politics felé kell elmozdulni”. Tökéletesen egyetértek ezzel. A modernizáción túl a “pártosodás” átláthatóbb döntéshozást, és egyben fegyelmezettebb és operatívabb döntésvégrehajtást jelent. Állandó és gyors reakcióra (é.: döntéshozásra is) képes operatív vezetésre van szükség, az önkormányzatok megerősítésére, és azokban a döntésvégrehajtás hatékonyabb követésére. Ugyanakkor ez azt is feltételezi, hogy a civil szféra, a közösségi élet, a közösségszervezés a maga megfelelő helyére kerüljön.
2. Az előbbi mondat kifejtésére külön pontot szánok, hisz ezt már itt a blogban is elmondtam, de nagy örömömre Markó Béla is az interjúban, és hasonlóan gondolják mások is: létre kell hozni a magyar kulturális autonómiatanácsot, függetlenül attól, hogy a kisebbségi törvénytervezetet mikor fogadják el. A jelenlegi Szövetségi Egyeztető Tanács képtelen ellátni a feladatát, hisz egy helyen a magyar gazda és a műszaki ember a művelődési egyesülettel és a pedagógussal semmilyen “egyeztetésre” nem képes. A megalakuló autonómiatanács – túl azon, hogy a SZET összes feladatát átvehetné majd – egyrész szakosztályain keresztül, másrészt felépítési módja által is hatékonyabb lehetne. Az autonómiatanács lényege, hogy teljes mértékben átvegye azokat a feladatokat, amelyeket a civilszférával közösen lát el most az RMDSZ. Ez egy olyan partneri viszonyon alapulna, amely egyrész áthelyezné a döntéhozás hangsúlyát az autonómiatanács felé, másrészt átirányítaná a hozzá rendelhető forrásokat is. Jó lenne, ha ez a kisebbségi törvény erejénél fogva jönne létre, de ha nem is történik ez így, akkor a törvény elfogadása után csak egy lépés a törvényhez való idomítás.
3. Programját tekintve is változnia kell az RMDSZ-nek. Másképp kell szólni Székelyföldhöz, és másképp a Partiumhoz. Másképp kell szólnunk a szórványhoz, és természetesen másképp kell szólnunk a románsághoz. Egyáltalán szólnunk kell valahogy a románsághoz. Mert igaza van ugyan Markó Bélának abban, hogy mi nem vagyunk egy a román pártok közül, és nem is szabad hagyjuk, hogy minket velük összemossanak, hisz épp magyarságunk adja sajátos jellegünket, de attól még valamilyen üzenetet meg kell azok felé is fogalmaznunk, akik nem magyarok, de valamilyen oknál fogva jobbnak tartanak minket, mint a sok egymással veszekedő, kormányzásban rendszertelen, következetlen román pártot. Meg kell találni a megfelelő elemeit minden említett szintnek, és meg kell találni közöttük az egyensúlyt. A regionális politika megkövetelne regionális szintű szerveződési formákat is, itt Borboly Csaba dobta fel a labdát legutóbbi cikkében.

Végül még egy gondolat a “bukaresti csávók” és “vidéki fiúk” témájában. Visszaolvastam a blogban azt, amit erről írtam, hisz úgy éreztem – és mások is jelezték -, hogy félreérthető módon fogalmaztam. És újraolvasva kiderült, hogy senkiből semmilyen bukaresti csávót nem csináltam. Azt mondtam, amit Kelemen Hunor Félixen: vannak, akik a bukarestben történő politika “ízét” megérezték, és vannak, akik nem. Ettől még nem lesz senkiből bukaresti csávó a vidéki fiúval szemben, különösen nem azzal ellentétben. Elnézést kérek mindazoktól, akik úgy gondolják, hogy a korábbi blogbejegyzésben “lebukarestieztem”, vagy “levidékieztem”. Nincsenek ilyenek……

27 válasz: “Sokat gondolkoztam,”

 1. Nagy István

  Annak reményében, hogy hasznosítható szavakkal is szolgálok, íme hova jutottam a Sokat gondolkoztam, kezdetű szöveggel:

  „Sokat gondolkoztam”
  De leginkább hosszasan, 28 napig.

  „Igazából a pártosodás konkrétumainak, az RMDSZ-testületek hatékonyabbá tételének, a számonkérhetőségnek, az önkormányzatok jobb működésének stb. kérdésében alig jött hozzászólás.”
  Az RMDSZ-nek van egy hatékony testülete, és a vezérkarban senkinek sincs szüksége másikra. Nekik elég az Operatív Tanács, olyannyira hogy annak döntéseit az SZKT legfennebb utólag tudomásul vehette, holott a döntések megszületése előtt egy-két nappal ülésezett.
  Az RMDSZ testületek nem működnek, összehívásuk jóval ritkább a szabályzatokban előírtnál és azok mindenike előkészítetlen szokott lenni. A végeredmény az ebéd várása és a szünet közbeni hazarohanás szokott lenni, nincs ez másképp az SZKT-vel sem. Furcsa, hogy 14 év után veszi valaki ezt észre. Olyan valaki is, aki évekig volt felelőse a hatékony, számonkérhető munkának a Területi Szervezetekért felelős országos ügyvezető alelnökként. Az RMDSZ-testületek működésének hatékonysága a választott/kiszemeltként megválasztatott vezetők szakmai, erkölcsi, munkabírási mutatóinak halmazától, vezetői képességüktől függ.
  Az önkormányzatok az egyetlen reális RMDSZ-hatalom birtokosai. Teszik a dolgukat legjobb belátásuk szerint, mint bárhol a világon, föntről megfoghatatlanok és közben olyan, az RMDSZ hathatós kormányzati közreműködésével, megkérdezésük nélkül született törvények között mozoghatnak, mint a 215/2001-es közigazgatási vagy a 393/2004-es helyi választottak törvénye.
  A hatékonyságot az RMDSZ-ben az kérheti számon, aki a számonkérhetőknek a kenyéradója, mert a számonkérhetőség peremfeltételeit maga határozza meg, munkaszerződésben. Ha ez nem történik meg, akkor vezetői alkalmatlanságról szoktunk beszélni.
  Az önkormányzatokban többnyire műkedvelők vesznek részt, 4-8-12-16 stb. évig. Aki hozzájutott 2., 3., 4. ciklushoz annak teljesítményét a mandátumhoz juttatók ekképp ismerték el. Ebben a műfajban sehol a világon nincs más mérce.

  „Időközben mások is határozott véleményüknek adtak hangot, kiemelkedően Markó Béla”
  Akkor minden a helyén van, és marad.

  „ha rész-konklúziókat próbálunk megfogalmazni”
  Éljen a királyi többes!

  „Amikor az RMDSZ pártosodásáról beszélünk, akkor ez nem formai kérdés. Nem pártként való bejegyzésről van szó…”
  Éljen a sokadszorra föltalált spanyolviasz!

  „Pártosodás alatt hatékonyabb, modernebb, a modern kihívásoknak operatív módon válaszolni tudó RMDSZ-t értünk.”
  Ehhez semmi szükség a párt szóra! A „kihívásoknak operatív módon válaszolni tudó” szövetségi vezetőket és alkalmazottakat tessenek találni.

  „az ideology-politics-től az issue-politics felé kell elmozdulni”
  Ez magyarul (RMDSZ?!) nagyon jól hangzik.

  „az önkormányzatok megerősítésére, és azokban a döntésvégrehajtás hatékonyabb követésére van szükség”
  Miképpen lehet megerősíteni az önkormányzatokat? Létszámcsökkentéssel? NEM! Szakmai támogatással? IGEN! De erre a mai RMDSZ-nek sem hajlandósága, sem energiája, sem intézmény- és eszközrendszere, bár néha pótcselekvéssel ki szoktak pipálni ezt-azt.

  „a civil szféra, a közösségi élet, a közösségszervezés a maga megfelelő helyére kerüljön.”
  Mert hol van? Csak pénztelen. Csak önjelölt önkéntesek viszik a nehezét, miközben az RMDSZ feddő tekintettel követi munkáját. Mert „az RMDSZ-nek vannak érdekei”, mintha a közösségnek nem lennének.

  „nagy örömömre Markó Béla is elmondta az interjúban, és hasonlóan gondolják mások is”
  Éljen, éljen, éljen, … a munkáltató, és a mások!

  „létre kell hozni a magyar kulturális autonómiatanácsot”
  És ettől mi fog változni? Beleszólhat a magyar közösség azoknak az iskoláknak a dolgaiba, ahol a gyermekei tanulnak? Lesz attól magyar nyelvű földrajzóra VIII.-ban? Lemond az RMDSZ a politikai céljaira fordított Communitas pénzekről a romániai magyar közösség öntörvényű fejlődése, kultúrája önszerveződése javára?

  „A jelenlegi Szövetségi Egyeztető Tanács képtelen ellátni a feladatát, hisz egy helyen a magyar gazda és a műszaki ember a művelődési egyesülettel és a pedagógussal semmilyen „egyeztetésre” nem képes.”
  Vajon miért? Nem-e azért, mert a SZET-et az egyik reformer főnökimádatban vagy vezetési képességek, esetleg tisztánlátás híján vezeti? Nem-e azért, mert szinte össze se hívják, akkor is csak félórákra az SZKT-ülés szünetére?

  „Az autonómiatanács lényege, hogy teljes mértékben átvegye azokat a feladatokat, amelyeket a civilszférával közösen lát el most az RMDSZ.”
  És akkor az után mit fog ellátni az RMDSZ? Hát a civil szféra? És azt teljes mértékben???

  Ez egy olyan partneri viszonyon alapulna, amely egyrész áthelyezné a döntéhozás hangsúlyát az autonómiatanács felé, másrészt átirányítaná a hozzá rendelhető forrásokat is.
  Tehát lenne? És a partneri viszony áthelyezné a döntéshozás HANGSÚLYÁT? Az autonómiatanács FELÉ? És a partneri viszony ÁTIRÁNYÍTANÁ a hozzá RENDELHETŐ forrásokat? Ön ezt érti, Markó Úr? Mert én nem! Bár fizikatanárként azt kell mondanom, hogy a helyzet ismerős. „Igen, tanár úr én is éppen erre gondoltam”, cseng vissza a rajtakapott diák szabadkozása.

  „A kisebbségi törvény elfogadása után csak egy lépés a törvényhez való idomítás.”
  Pláne ha abban szó sem lesz az autonómiatanácsokról.

  Programját tekintve is változnia kell az RMDSZ-nek. Másképp kell szólni Székelyföldhöz, és másképp a Partiumhoz. Másképp kell szólnunk a szórványhoz, és természetesen másképp kell szólnunk a románsághoz.
  Mert eddig miképpen szólt az RMDSZ a Székelyföldhöz, a Partiumhoz, a szórványhoz és a románsághoz? Mert a másképp csak valamihez képest fogalmazható meg. És az RMDSZ-nek kell változnia, esetleg az RMDSZ programnak? Markó Úr szerint lesz valaha programjához szellemében és betűjében hű, közösségszolga RMDSZ? És az akkor lesz, ha pártos ismérvekben fog ragyogni?

  „magyarságunk adja sajátos jellegünket”
  A gömbölyű az labda, mert a labda gömbölyű.

  „valamilyen oknál fogva jobbnak tartanak minket, mint a sok egymással veszekedő, kormányzásban rendszertelen, következetlen román pártot.”
  Ezért csökken az infláció, stagnál az életszínvonal és voksolástól voksolásig folyton nőtt az RMDSZ-re nyomott VOTAT pecsétek száma.

  „A regionális politika megkövetelne regionális szintű szerveződési formákat is”
  Ezért van gyergyói képviselő, udvarhelyi és csíki szenátor. És akkor legyen V. nyugati régiós Hunyad-Temes-Arad-Krassószörény RMDSZ elnök? És ettől hatékonyabb, számonkérhetőbb lesz az RMDSZ és az önkormányzatok működőképesebbek? Ezt is komolyan gondolja helyettes államtitkár úr?

  „Végül még egy gondolat a “bukaresti csávók” és “vidéki fiúk” témájában. Visszaolvastam a blogban azt, amit erről írtam, hisz úgy éreztem – és mások is jelezték -, hogy félreérthető módon fogalmaztam. És újraolvasva kiderült, hogy senkiből semmilyen bukaresti csávót nem csináltam.”
  Tehát az érzései és a mások jelzései is félrevezették? És akkor hogy lesz majdan az RMDSZ-vel a reform elültetését követően? Mi és miképpen fog szárnyba szökkenni? Az érzések-e vagy a jelzések?

  „Azt mondtam, amit Kelemen Hunor Félixen”
  Mert kelemen Hunor volt Félixen? Ugye nem gondolja, hogy ha ez igaz, akkor azt Önnek kell világgá bloggolnia?

  „vannak, akik a bukarestben történő politika “ízét” megérezték, és vannak, akik nem.”
  Vannak akik Félixfürdőn elmondták, hogy Bukarestben ráéreztek az ottani politizálásra, vannak akik szerintük besimultak a román fővárosi politizálásba. De olyanok is akadnak, akik szerint az RMDSZ-nek romániai magyar politikát kellene végre végeznie, amíg nem késő.

  „Elnézést kérek mindazoktól, akik úgy gondolják, hogy a korábbi blogbejegyzésben “lebukarestieztem”, vagy “levidékieztem”. Nincsenek ilyenek…”
  A politikai karrier elengedhetetlen kelléke a jó helyen és jó időben kimondott bocsánatkérés.

 2. Adminisztrátor

  Nagy Istvánnak nem jó a mostani RMDSZ.
  Nagy Istvánnak nem jó az sem, amilyennek néhányan elképzeljük.
  A kritika akkor jó, ha alternatívát is javasolnak, ezt viszont nem olvastam ki hozzászólásából.

  U.I. köszönöm a lefokozást…

 3. 1vélemény

  Kedves Markó Attila!

  Miben áll az államtitkári munkád? Milyen eredményeket értél el? Milyen problémákat oldottál meg? (Tisztelettel kérlek, hogy ha lehet, akkor ne a fentihez hasonló általános és/vagy értelmetlen nyelven írjál.)

  A hozzászólások emotív együtthatójának okait nem nehéz kitalálni, de nem relevánsak a tartalom szempontjából. Viszont az, hogy kevésbé emocionális hozzászólásokra számítottál, arról árulkodik, hogy vagy nem ismered az általad képviselt választópolgárok gondolkodási ritmusát és politikai érzékenységét, vagy csak írtál az írás kedvéért, mint az előbbiekben már említett kollégád (itt van Borboly nevének a helye).

  A hozzászólásokból és a teljes problémafelvetésből az az egyértelmű következtetés vonható le, hogy az RMDSZ maga a fontos, és nem valami célnak, céloknak az elérése. Az RMDSZ nem valaminek az eszköze, hanem öncél. Darwini üzemmódban szólva, a fennmaradása a lényeg, nem valami cél beteljesítése. Egy példa az előbbiekre: az autonómia kérdése az RMDSZ számára azt jelenti, hogy hány tanácsot, bizottságot, reformot kell létrehozni, kik legyenek benne, mennyi pénzt kapjanak. Ennyi. Az hogy az autonómiának van-e gazdaságilag értelme csak az utóbbi két hétben jelent meg a médiában az RMDSZ-en keresztül. Az RMDSZ eddig nem vallhatta be a választópolgárainak azt a tényt, hogy a Székelyföld autonómiája gazdasági csőd még legalább 20 évig, mert akkor elveszíthetett volna egy varázsszót. (A gazdasági autonómia oktalanságát kimutató statisztika emellett jó politikai húzás az MPSZ-nek a semlegesítésére. A Székelyföld számos szavazója a mai napig azt hiszi, hogy a régió gazdasági csődje azért van, mert a pénzt Bukarest szívja el. Tekintettel az autonómia érzelmi töltetére, Csapóék még használhatják az üres fogalmat egy darabig.

  Ha tévedek, kérlek, javítsatok ki.

 4. Adminisztrátor

  Azt hiszem, hogy egyetlen pillanatra sem merült fel a célok teljes átgondolása. Igen, az RMDSZ a fontos. Mert épp arról van szó, hogy a célok már rég adottak és egyértelműek, az eszközt kell úgy csiszolni, hogy a célok megvalósítására alkalmas legyen.
  Köztudott a székelyföldi gazdasági állapot, nem néhány hete, hanem néhány éve téma ez már a médiában… Ezért kell például jobb út oda, ahol a szekér is alig halad… De aki ősi kehelyböl issza Ditróban az ősi székely vért, annak úgyis mindegy…
  Tudom, hogy általános és értelmetlen nyelven írok most is… Hiába na, nem megy nekem az “emotív együttható”-számítás…
  Igyekezni fogok a közeljövőben egy beszámolót is írni a munkámról (ingatlanvisszaadásoktól a kisebbségi törvény parlamenti vitáján át, a kisebbségkutató intézet létrehozásáig és a nyelvi chartáig, a kormányülések előkészítésében való részvételtől a programok finanszírozásáig stb.)

 5. Kovács Szilamér

  A napokban az az érzésem, hogy az RMDSZ betojt és sűrgösen pelenkát kellett cserélnie.

  Ez sugárzik a Transindex gazdasági műsorából, a Cotidianulban gyorsan lenyomatott anyagból.

  Az ahogyan az utóbbi időben gyorsan mindenki, még az ÚMSZ is, az autonómiáról témázgatik szánalmas utánnarohanás az autonómia témájának. Mi is, mi is, mert lemaradunk, a sajtópiac aranytojó tyúkjáról.

  Aki már játszott 3D-és terepmodelező programokban az tudja, hogy mi az hogy árnyékolás, megvilágítás.

  A Transindex is, le a kalappal, elsőrangú fővilágosító.

  Azt sikerült megvilágítania a gazdasági kérdésekből ami első sorban undort keltő és az RMDSZ lépéseit legitimizálja.

  De nem beszél arról, hogy hova adózik a DOMO, Infopress stb., mert forgalmuk meghaladja a 700 miliárd lejes szintet,
  ki termel ki a Mikófalu mellett egy újdonsült bányában kamion számra mederüledéket,
  hogy Vargyason újra nyílt a mészkőbánya a közbirtokosság tulajdonában, hogy hánydarab gáz mező van Székelyföld területén, mennyi potenciál van még feltárás előtt.
  A borvíztöltödék nem győznek palackozni ,mert fél európában dúlt a kánikula.
  Hogy Bálványosfürdőn annyi volt a vendég, hogy Daragus Attilának át kellett irányítania vendégeket más panziókba.

  De hát mit is lehet elvárni néhány tejfeles szájú szerkesztőtől aki a Krajcárban irja két deci között a holnap hireit.

  Ijesztő az amatőrizmus ami az RMDSZ-ben, a minisztériumban is végbe megy. Ahány bukott osztálytársam van mind polgármesteri hivatalokban dolgozik, ez a baj kérem.

  Aki tudja csinálja, aki nem tudja, tanítja, és akinek arra sem futja, politizál.

  Ezen kellene változtatni valahogy.

 6. 1vélemény

  Kedves Markó Attila!

  “Tudom, hogy általános és értelmetlen nyelven írok most is… Hiába na, nem megy nekem az “emotív együttható”-számítás…” – Erről a sértett gyermek a tömbház előtti képe jut eszembe. A beszélgetést nem így gondoltam. Csak arra utaltam, hogy ha nincs mondanivalója/válasza az embernek/pártnak, akkor inkább hallgasson.

  Kedves Szilamér!

  “A DOMO, Infopress stb.” Ez a stb. sajnos majdnem semmi.
  A bányászat nem megoldás a 21. században.
  A borvizet eladták a multiknak.
  Az bíztató, hogy van mozgolódik a turizmus.
  Bukaresttel természetesen nem hasonlítom össze a Székelyföldet, de vannak olyan városok, mint Constanta, Temesvár, Kolozsvár stb.

 7. Nagy István

  Elnézését kérem Nagyságos államtitkár úr a lefokozásért! Nem volt szándékos, de mert számomra nem fontos a Bukarestben dolgozók aktuális székének a címe, azt csak hozzávetőlegesen ismerem.
  Nagy Istvánnak olyan RMDSZ lenne jó, amilyenről előző hozzászólásában részletesen írt.
  Nagy István őszintén sajnálja, hogy államtitkár úr semmit sem tudott kihámozni a leírtakból. Pedig igyekeztem érthetően és pontosan fogalmazni.
  Nagy István 1989 december 28-a óta RMDSZ-es, a taposómalomban, egy kezdeten 4500-as, mára 3800-as, miatta is konfliktusmentes magyar közösségben, ahol 6 magyar civil szervezet létrehozásában és müködésük támogatásában ludas.
  Nagy istván tagként volt ott az SZKT gyergyói alakuló ülésén és a Neptunos ülésen is.
  Nem javasoltam alternatívát?
  Nem akarok a százharmincak (SZKT) közé kerülni.
  A 39-ek (parlament) közé sem.
  Az 51-ek (SZET) közé sem.
  A 12-ők közé (OT) sem.
  A 86-ok közé (OÖK) sem.
  És sorolhatnám, de mert a számokat nem elég pontosan tudom, és az RMDSZ weblapot ismerve nem is próbálok utána nézni, bizonyára államtitkár úr majd megró.
  Szóval szerintem az alternatívát dolgozzák ki a fenti testületek tagjai.
  Szolgáló, a közösség építésén önzésmentesen dolgozókat megbecsülő és támogató, főnökimádat- és törtetésmentes, senkin át nem gázoló elöljárókkal rendelkező, a közösségnek juttatott pénz minden centjével nyilvánosan elszámoló, értékkövető és nem kielégítő RMDSZ kellene.
  De a mostani vezérkar, szinttől függetlenül, ilyennek nem érzi szükségét, az általuk hátországgá és hivatalvezetőkké tettek pedig a székféltésre és a kenyéradók imádására és kiszolgálására koncentrálnak.
  Utóbbiak most RMDSZ reformot keltenének, de nem látják, mert nem is vehetik észre, hogy saját emberi-anyagi peremfeltételeik között nem lehetnek semmiféle reform forrásai, ráadásul nem feladatmegoldók, legfennebb favágók.

 8. 1vélemény

  Várható volt, hogy Székely István is a porondra fog lépni.
  http://politika.transindex.ro/?cikk=4647
  Az RMDSZ-vezetés nem számol ezzel?

 9. Ophelia

  Ha mar az RMDSZ reformjarol van szo, eszebe jutott valakinek, hogy korrigalni kellene egy sulyos hianyossagot, espedig hogy az RMDSZ-ben nem politizalnak es nem politizaltak nok? S noha nok szama a ferfiakenal magassabb, megis, az erdelyi magyar noket senki sem kepviseli a roman parlamentben, nem mintha nem indult volna noi kepviselojelolt peldaul a 2004-es valasztasokon.

  Valahogy nem vagyok meggyozodve arrol, hogy az RMDSZ-es oskovulet honatyak erdemben lennenek kepesek kezelni a nok valamivel specifikusabb tarsadalmi szuksegleteit.

  Nyugaton sem ugy indult be a politikai emancipacio, hogy a nok (keves kivetellel) beverekedtek magukat a politikaba, es azon belul is a torvenyhozasba, hanem a partok kezdetben fenntartottak egy ket helyet a politikusnok szamara. Nyugodtan nevezhetjuk a romaniai magyar noket halmozottan hatranyos helyzetu csoportnak, remelem az RMDSZ sokat emlegetett reformja kiterjed erre a problemara is.

  Roviden, az erdelyi magyar nok miert csak az RMDSZ eloszobaiban kapnak helyet?

 10. Nagy István

  “Az erdelyi magyar nok miert csak az RMDSZ eloszobaiban kapnak helyet?”

  Tényleg, miért?
  Talán azért, mert nem magyar szokás a nők politizálása. Vissza lehet lapozni évszázadokra. A háttérbenpersze jelen voltak, vannak, olyakor nagy súllyal.
  A nők a politizálást maguk kell kivívják önmaguk számára, tárcán ezt sem kapják, mint a családban a kalapot sem.

 11. akarki

  Borboly Csaba igenis hozzatartozik a reform kerdesehez. A magyarsagnak tudnia kell, hogy kikkel szamolhat a jovoben.
  Ha Borboly Csaba marad, esetleg tovabb menetel az Rmdsz-ben, netan o maga lesz a legfobb “reformer”, teljesen folosleges koptatnunk a billentyuzetunket: minden maradni fog a regiben. Esetleg meg tovabb romlik a romaniai magyar erdekkepviselet szinvonala.

 12. 1vélemény

  Kakukktojás

  Én gondolkozom.
  Te gondolkozol.
  Ő sokat gondolkozott.

  Mi gondolkozunk.
  Ti gondolkoztok.
  Ők gondolkoznak.

 13. Nagy István

  És meglesz az “eredménye”, ha maradnak a lányok.

 14. Kovács Szilamér

  1 vélemény

  Egy teljesen mértékben felületes, tájékozatlan, kivülálló ember megjegyzése volt az, hogy a bányászat nem megoldás a XXI században.

  A bányászjog és az adó esete hasonló. Az a fontos ki kezében van.

  A bányászat annyiban nem megoldás, ha nem mi bányászunk, hanem mások. Különben ezért nem kell Magyarországnak Verespatak. De ez egy teljesen más környezeti kérdés, mint ami Székelyföldön felmerülhet.

  Továbbá, mások teszik is, igy is – úgy is. Az Olt mentén Háromszéken 4 darab aktív, hatalmas külszíni shoshonit, andezit fejtés van. Hova megy az adójuk nem tudom. Nem beszélve az Alsó-Rákosi kőfejtőkről.

  Én nem bánom ha multi a tulaj, csak az adót hagyja a régióban. Ez kéne legyen a helyzet a Borszékkel is.

  Kedves 1vélemény a Borsec majdnem akkora kaliberű mint a DOMO. A Hargita Gyöngye számodra szintén semmi, a Romgaz Marosvásárhelyi fiókja szintén semmi. Kovásznán az Ardealul pástétomgyár szintén semmi, a gyergyói famaffia fekete jövedelme szintén semmi. A te jelenléted a régióban szintén semmi. Az én jelenlétem a régióban szintén semmi.

  De fájintos, hogy mindenki RMDSZ fönök akar lenni a semmi birodalmában. És minimum 3 Megyei Tanácsot megérdemel a semmi birodalma. Azért ezt az egy dolgot a semmiből is fel kell tartani.

 15. Nagy Istvan

  Kovacs Szilamer kihagyta a banyamuvelesi koncesszi dijat, ami syinten nem elhanyagolhato osszeg, es szinten a kincstart duzzasztja, nagysagarol a megyere vonatkozo statisztikak nem szolnak.

 16. M.Zoli

  Bizony, bizony Kovács Szilamér Transindex cikk felett mondott ítélete helyénvaló. Ennyire egyoldalúan bemutatni az erőforrásainkat csakis azoknak lehet, akik állandóan mentséget keresnek arra, hogy mikor mit miért NEM lehet.

 17. M.Zoli

  Főnök,

  Ha szabad, akkor én egyszerű szavazó polgárként csakis ,,az autonómiának felettébb szükséges voltáról” szeretnék jelzést küldeni oda fel, ahonnan ezek az arrogáns mondatok származnak.

 18. 1vélemény

  Ezek a témák kényelmetlenek. Ezért nyílt egy másik topik a blogon. Az a baj, hogy az is kényelmtlen lesz.

  Kedves Szilamér!

  Igazad van abban, hogy amatőr módon álltam hozzá a bányászathoz.

 19. Kovács Szilamér

  Nem tudom miért rinyálunk annyit a nők jelenlétén a politikában, vagy tartózkodásán.

  Egyszerűen a nők gyakrabban tartanak lelkiismeretvizsgálatot. Az RMDSZ élettel ez pedig nem kompatibilis.

  És valóban talán példakép sincs elegendő. Zathurecky Emíliáról is kevesen tudják, hogy a Székely Nemzeti Múzeum részben neki köszönhető.

  De nem kell teljesen elkeseredni, mert például Sándor Krisztináról már egyre többet olvasni. Igaz egy lelkiismeretesebb körben.

 20. M.Zoli

  Tényleg, hogy-hogy nem adta még a Transindex a Csipkéskombiné vagy mittoménmi egyesülettel együtt a Diszkriminációellenes Hatóság kezére az r mdsz-t? Velük nem olyan érzékenyek úgy látszik mint a proteo-val.

 21. Ophelia

  Mar miert ne rinyalnank? Sehol a vilagon az 1920-as evek elott nem politizalhattak a nok, s amikor a szufrazsettek eloszor probalkoztak, tudjuk mi lett az eredmenye. Tehat azt allitani, hogy ennek nalunk nincsen hagyomanya, elegge nonszensz a korulmenyek ismereteben, ugyan minek van nalunk hagyomanya egyaltalan ami a demokratikus politizalasat illeti?

  Hangsulyozom ujra, hogy a nok politikai emancipacioja ugy indult, hogy a politikai partok felismertek annak a jelentoseget, hogy a noi kepviselojeloltek jobban meg tudtak szolitani a noi szavazotabort, tehat a partok felfutattak egyes noi jelolteket a part soraibol, vagy gondoskodtak arrol, hogy egy hely legalabb jusson a noknek. Nem karitative, hanem onerdekbol. Azt ugye nem kell hangsulyozni, hogy az RMDSZ partfogasa nelkul az onjelolt politikus max a palya szelerol nezi a jatekot?

  Es ez uraim, tavolrol sem olbe hullott ajandek hanem hatranyos helyzetu csopotok ketes kivaltasaga.

  Noi szavazokent igenis elvarom az RMDSZ-tol, hogy szakitson a 15 eves ferfiuralmon a szovetsegen belul, nem vagyok hajlando negyevenkent megszavazni ugyanazokat, tele van a hocipom Frundaval, Verestoyval es a tobbi oskovulettel. Noi jeloltet akarok latni, akarcsak az erdelyi nok jelentos hanyada. Egy noi kepviselo a Szovetsegben az a minimum, amit a reformban gondolkodo RMDSZ nem mulaszthat el.

 22. Kovács Szilamér

  Ophélia

  A nőknek nehezebben megy a korrupció, könnyen eljár a szájuk, és ezen kivül nem tudnak focizni sem. Hát akkor, hogyan lehet egyeztető tanácsot tartani nőkkel?

 23. Ferenczi Ferenc

  A Nyelvi Kartáról igazán mesélhetnél… Sehol semmi.

 24. Adminisztrátor

  A nyelvi karta ratifikálása elkészült, a kormány elfogadta, törvény szerint a végső szó ratifikációk esetén az államelnöké. Június óta az ő fiókjaiban hever… Gondolom, nem kell megmondjam, hogy hivják az államfőt, melyik párt jelölte, és hogy mennyire szeret minket…

 25. M.Zoli

  Én személy szerint a 2-3 gyermekes családanyákat örömmel nézem, magyar színekben politizálni. Pl. Gál Kinga.
  Óvnám viszont a gyermekteleneket, hogy karrierjüket előbbre helyezzék a családnálalapításnál.
  ,,Sarkantyúmnak réz a vasa/ Nő a babámnak a hasa/ Hadd el rózsám domborodjék/ hogy a székely szaporodjék” (népdal)

 26. Balázsi-Pál Előd

  M. Zolinak (idézem: “Tényleg, hogy-hogy nem adta még a Transindex a Csipkéskombiné vagy mittoménmi egyesülettel együtt a Diszkriminációellenes Hatóság kezére az r mdsz-t? Velük nem olyan érzékenyek úgy látszik mint a proteo-val.”)
  Az alábbi link szerintem jó válasz:
  http://politika.transindex.ro/?cikk=3832

 27. Topic Gold rings - Public Forum

  [...] Gemstone Rings, Designer Rings, Gold Rings, Diamond Rings and Enamel Rings. Gemstone Rings, Designer Rings, Gold Rings, Diamond Rings and Enamel Rings Gemstone Rings, Designer Rings, Gold Rings, Diamond Rings and Enamel … Gold rings, 14k gold ring, white gold ring, 18k gold rings. … Enter your email to receive our FREE insider's report: 3 Trade Secrets Jewelry Stores Don't Want You … Rings – Gold Rings Sign up for notifications. of special offers (Please note, we do not. share this information) … Gold Rings Affordable and Elegant Jewelry. … Emitations is proud to offer these 14kt yellow and white gold rings – you really can't tell the … White Gold Rings Offers watches, diamonds, rings, bracelets, necklaces, earrings, wedding bands, and gemstones. Goldspeed.com Gold & Platinum Jewelry, Diamonds, Wedding Rings Contact Gold Rings Plus. … Email: help@www.goldringsplus.com Click to Email us now. Phone: STD: 02 6239 5526. International … Contact Gold Rings Plus Offers platinum, diamond, and yellow gold wedding bands. Fine Gold Rings – Gold & Platinum Wedding Rings & Bands Gold Rings … 22kt American Eagle Coin set in a 14k Gold Ring. 14kt tri-color gold flower ring Gold Rings – Rings Wedding bands, fancy rings, stone rings, cubic zirconia, and toe rings make up this exciting … Lorem ipsum dolor – sit amet consectetr et adipisicing elit, sed do eiusmod. Lorem ipsum dolor. Gold and Silver Rings are great gifts for Engagements, Weddings, or … If you ask the average person considering the belly button rings or other navel jewelry, you will … Sexy Belly Button Rings, Gold Belly Rings, Cheap Diamond Navel Jewelry Welcome to Navel Jewelry … Sexy Belly Button Rings, Gold Belly Rings, Diamond Navel Jewelry at … Search results Live Search: gold rings Wedding bands, fancy rings, stone rings, cubic zirconia, and toe rings make up this exciting … Lorem ipsum dolor – sit amet consectetr et adipisicing elit, sed do eiusmod. Lorem ipsum dolor. Gold and Silver Rings are great gifts for Engagements, Weddings, or … Only the highest quality materials are used to manufacture our stunning platinum and gold engagement rings, available directly to you in a variety of styles and prices. Engagement Rings and Loose diamonds at JamesAllen.com Gold Palace Jewelers Inc., 1546 Oak Tree Rd., Iselin, NJ 08830 USA …..Online since 1996 Gold Jewelry – Gold Palace Jewelers Inc.: Gold Rings In karat eBay Store, you can find gold, rings, genuine, kt. … Jewelry Auctioneer: Maintained by:   jewelryauctioneer ( 103958 ) Diamond, Pearl, Tanzanite … eBay Store – karat: gold, rings, genuine Every man want a gold ring and at 14kzone.com we love it too, that's why we are the #1 Specialist in … Gold rings jewelry are the elegant touch for the well dressed man. Show him that you care by … 14K Gold Man Ring! Big selection of Black Hills Gold Rings. Secure Online Ordering and Free Shipping! Black Hills Gold Wedding Rings and Sets. Page 1 of 2 . Shipping Information. All of our Black Hills Gold … Black Hills Gold Jewelry – Gold Rings Big selection of Black Hills Gold Rings. Secure Online Ordering and Free Shipping! Black Hills Gold Rings. Page 1 of 4 . Shipping Information. All of our Black Hills Gold jewelry is hand … Black Hills Gold Jewelry – Gold Rings GoldMisers offers gold jewelry, diamond rings, gemstone jewelry – discount prices. … Love or Money? You No Longer Have To Decide… We Sell Only Fine Quality Gold Jewelry. Gold Jewelry, Diamond Rings – Gold Misers Jewelry 18k Gold Jewelry – 18K Italian Yellow Gold Basket Weave Ring jbci-18-R35. Regular price: $487.00. Sale price: $339.00. You Save: 30% Size: 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 (+5) 8.5 (+8) 9 (+10) Gold Rings Gemstone Rings, Mother's Rings, Gold Rings… Order your next gold ring with Jewelry by Julie’s … Gemstone Rings, Mother's Rings, Gold Rings… Order your next gold ring with … Mother's Rings | Gemstone Rings | Diamond Ring | Gold Signet Rings link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link [...]